درباره شرکتصفحه اصلی
Menu

درباره شرکت

شرکت هیرو موتوکرپ(که قبلا هیروهوندا موتورز نامیده میشد) بزرگترین تولید کننده وسایل نقلیه دو چرخ دردنیا است که درهند واقع شده است.

در سال 2001 این شرکت موفق به اخذ مقام بزرگترین تولید کننده وسایل نقلیه دو چرخ در هند و همچنین کسب مقام اول دنیا از نظر تعداد فروش در سال گردید. اینشرکت تاکنون این مقام را حفظ نموده است.

دیدگاه

داستان هیرو هندا برپایه یک دیدگاه ساده شکل گرفت. دیدگاه تحرک و کسب قدرت در هند با وسایل حمل

ماموریت

ماموریت شرکت هیرو هندا ورود به بازارهای جهانی و تامین نیازهای مشتریان می باشد. ایجاد سبک و کیفیتی که مشتریان را تبدیل به طرفداران این برند می کند. شرکت محیطی جالب توجه برای افراد جهت اجرای پتانسیلشان ایجاد خواهد کرد. آنها توجهشان را برای ایجاد ارزش و دوام روابط با شرکایشان ادامه می دهند.

راهبرد

کلید اصلی استراتزی شرکت هیرو موتو کرپ ساخت محصولات قدرتمند در هر سطحی است. کشف و بلوغ فرصتهای جهانی، استمرار بهبود راندمان فرایند کار، ادامه سرمایه گذاری در ساخت برند و تامین سلایق مشتریان می باشد.

ساخت

وسایل دوچرخه ای هیرو موتوکرپ از میان 3 مرکز با امکانات جهانی ساخته میشوند. دو تای آنها در شهرهای گورگاون و داروهرا در ایالت هاریانا در شمال هند واقع شده است. سومی نیز قدیمیترین کارخانه است در هریدوار در ایالت اوتراخند واقع شده است.

توزیع

شرکت در بازار وسایل نقلیه دو چرخ هند بر اساس نتایج توانایی ذاتی ناحیه جغرافیایی رشد میکند. شرکت هیرو موتوکرپ شبکه فروش و خدمات فروش را در محدوده بیش از6000 مشتری قابل لمس گسترش داده است. اینها شامل نمایندگان رسمی فروش، خدمات و فروش لوازم یدکی و ویزیتورها می باشد.

برند

هیرو جدید در حال نهضتی پایدار است و با ثبات در صحنه جهانی می درخشد.شخصیت جدید شرک" هیرو موتوکرپ تل تی دی" به راستی منعکس کننده دیدگاه آنها در تحکیم تمرکز بر تحرک و تکنولوژی و ایجاد جای پای جهانی است. ساخت و ترقی دادن شخصیت برند جدید مرکزی خواهد بود برای ابتکارات ، بهره برداری از همه امکانات و نیروی قویی در ومیان ورزشها، سرگرمیها و فعالیتهای سطح زمین.