Menu

پیشینه رئیس هیئت مدیره

رویایی نداشته باش اگر توانای انجام آنرا نداری

- دکتر بریجموهان لال مانجال

سرمایه گذار و موسس گروه هیرو با سرمایه2/3 میلیارد دلار، از نسل اول کارآفرینان می باشد. او مردی است که از کم شروع کرد، رویای بزرگی داشت و از ترکیب ریزترین چیز و پشتکار سازنده یکی از بزرگترین گروه های هند و شماره یک تولید وسایل نقلیه دوچرخ در دنیا شد.

بصورت فطری در جوانی، بریجموهان لال با میل بیشتری زندگی غیر معمول را شروع کرد. در زمانی که جنبش آزادی هند بعد از سال 1920 میلادی در حال سرعتگیری بود، او وارد مدرسه تازه تاسیس کاروکال(مدرسه موروثی هندی) در نزدیکی منزلشان در کامالیا شد(که اکنون جزئی از پاکستان است) او در آن زمان 6 ساله بود.

بدینگونه شروع فوق العاده حکایت جرات و پشتکار بریجموهان شروع داستان کار او بعد از سال 1947 شروع شد، وقتی که او و برادرانش به لادهیانا رفتند. خانواده شرکتی تاسیس کردند که برای مردم فقیر وسابل ابتدایی حمل و نقل تهیه می کرد(دوچرخه). سه دهه بعد، بر اساس رشد هند او دومین قسمت تعیین کننده را اضافه کرد- تصور تهیه تکنولوژی مافوق برای میلیونها نفر از قشر متوسط هند. در ادامه ماجرا.

بنای روایط

وقتی بریجموهان و برادرانش شروع کردند، هیچ مفهومی از شبکه یکپارچه فروش وجود نداشت. شرکتها فقط تولید می کردند و بیشتر فروشندگان وظیفه ای مانند بازرگانان داشتند. بریجموهان با اعتماد به غریزه داخلی اش ضوایط تجارت را تغییر دا: معرفی معیارهای تجارت که جلوتر از زمانش بود، و بوسیله سرمایه گذاری در روابط استراتژیک،. او یک سری از اوراق بهادار و شبکه ها با صدها اعضای خانواده، فروشندگان، تجار و کارکنان ایجاد کرد. بسیار شبیه به سیستم ژاپنی کیرتسو، که اکنون این شبکه ها گروه هیرو را به هم متصل می کند

در نتیجه روابطی که ما با شور و اشتیاق در خانواده هیرو پرورش دادیم، نسلهای جوان از فروشندگان دوچرخه ما تبدیل به فروشندگان هیرو موتو کرپ شدند. این روابط تمام نسلها را نجات داد-در میانه روزهای بد و روزهای خوب"که بزرگتر ها به یاد دارند"

گذشته از پیوند مغازه داران و فروشندگان، بریجموهان بطور شخصی مسئول سمبل روحیه کارآفرینی در میان کارکنان بود، و امروز 40 نفر از کارکنان قبلی کارآفرینان موفقی هستند.

پایدار ماندن

بهرحال شایستگی فنی حس مرسومی نیست، اندکی از معاصران فهمیدند که پویایی تکنولوژی بهتر از بریجموهان لال بود. او می توانست کاربردی از تکنولوژی در پیش چشم باشد قبل از اینکه دیگران بتوانند. برای مثال، در سال 1980، وقتی تمام شرکتهای تولید کننده وسایل نقلیه دو چرخ در هند تکنولوژی انجین دوزمانه را انتخاب کردند، بریجموهان ترجیح داد تکنولوژی انجین دوزمانه را که بطور مهیجی کارایی سوخت و کاهش هزیمه تعمیرات را در بر داشت انتخاب کند. این تکنولوژی یکی از بزرگترین دلایل موفقیت شگفت آور شرکت هیروموتوکرپ بود.

شهروندی یکپارچه

تربیت صرفه جو و مدل نظام ارزشی در سیستم معروف گوروکال-که تکیه بر حرمت معلم دارد-روابط شاگردی- بریجموهان را به حس قوی التزام اجتماعی و مسئولیت فرو برد.

مکانی ویزه در قلب او برای لودهیانا، شهری که ریشه در آن داشت وجود داشت. امروز، لودهیانا شهری مدرن و شلوغ است، ولی بریجموهان نقشی غیر معمول در تحول آن ایفا کرد. چندین مدرسه و موسسه آموزشی در آنجا وجود دارد که مدیون خانواده اوست.

بورس لودهیانا مدیون دیدگاه بریجموهان درنتیجه وجود باشگاه هوایی لودهیاناست. او همچنین کالج پزشکی دایاناند و بیمارستان و موسسه خیریه که بعنوان یکی از بهترین کالجهای پزشک هند بر حسب زیربنا، کیفیت پرسنل و فارغ التحصیلان ارزیابی شده است را بر پا کرد،

در شهر و اطراف داراهرا، نزدیک اولین کارخانه هیروموتوکورپ، بریجموهان و خانواده او اثر بشردوستانه خود را گذاشتند. بنیاد رامان کنت مونجال- که بریجموهان به یاد پسر بزرگش بنا نهاد، امروز صاحب بزرگترین دبیرستان و بیمارستان مدرن و صد تخت خوابی در داراهرا است. گروه همچنین برای شمار زیادی روستا امکان تحصیل ، آموزش شغلی، آب آشامیدنی ،جاده روشنایی و فاضلاب را فراهم نموده است