Menu

راهنمای نظارت بر

نکاتی جهت سواری امن

سطح صاف
بدنه و سطح هر دو چرخ را جهت داشتن سطحی هموار به طور مرتب تمیز نمایید و از طرح های مخصوص استفاده نمایید. شستشوی انحصاری محصولات

نظارت جزیی
تمامی قطعات موتور سیکلت خود را به طور دقیق معاینه نمایید . جهت اطمینان در مدت موتور سواری با مسافتی طولانی این مورد را در نظر بگیرید.