હોમ ગુડલાઇફ વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
મેનુ

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

હીરો ગુડલાઇફ પ્રોગ્રામમાં કોણ નોંધણી કરી શકે છે?
  • કોઈપણ વ્યક્તિ, જેની ઉંમર 18 વર્ષ અથવા તેથી વધુ હોય અને જે હીરો ટુ-વ્હીલરનો ઉપયોગ કરતા હોય, એ હીરો ગુડલાઇફ મેમ્બર બની શકે છે.

હીરો મોટોકોર્પ ગુડલાઇફ પ્રોગ્રામ મેમ્બરશીપની માન્યતા શું છે?

તે જારી કરવાની તારીખથી ત્રણ વર્ષ માટે માન્ય છે

હીરો મોટોકોર્પ ગુડલાઇફ પ્રોગ્રામના વિવિધ મેમ્બરશીપ ક્લબ કયા છે?

4 વિવિધ ક્લબ મેમ્બરશીપ દ્વારા એક આકર્ષક અને રિવૉર્ડિંગ મુસાફરી તમારી રાહ જોઈ રહી છે. અમારી ક્લબ મેમ્બરશીપના વિકલ્પોની વ્યાપક શ્રેણી વિશે જાણો - પ્રો, સિલ્વર, ગોલ્ડ અને પ્લેટિનમ, અને તમારી રિવૉર્ડિંગ મુસાફરીને અપગ્રેડ કરીને નવી ઊંચાઈઓ સર કરો

  • ગુડલાઇફ પ્રો : 199 બોનસ પૉઇન્ટ્સ સહિત 3 વર્ષની ગુડલાઇફ મેમ્બરશીપ + ₹ 600 સુધીના વેલકમ રિવૉર્ડ્સ
  • ગુડલાઇફ સિલ્વર : 299 બોનસ પૉઇન્ટ્સ સહિત 3 વર્ષની ગુડલાઇફ મેમ્બરશીપ + ₹ 1200 સુધીના વેલકમ રિવૉર્ડ્સ + 1 વર્ષની માન્યતા સાથેનું ₹ 1 લાખ નું પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર
  • ગુડલાઇફ ગોલ્ડ : 399 બોનસ પૉઇન્ટ્સ સહિત 3 વર્ષની ગુડલાઇફ મેમ્બરશીપ + ₹ 2400 સુધીના વેલકમ રિવૉર્ડ્સ + 1 વર્ષની માન્યતા સાથેનું ₹ 2 લાખ નું પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર
  • ગુડલાઇફ પ્લેટિનમ : 499 બોનસ પૉઇન્ટ્સ સહિત 3 વર્ષની ગુડલાઇફ મેમ્બરશીપ + ₹ 4800 સુધીના વેલકમ રિવૉર્ડ્સ + 1 વર્ષની માન્યતા સાથેનું ₹ 2 લાખ નું પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર
ગુડલાઇફ હેલ્પડેસ્કની ઇમેઇલ ID અને ટોલ-ફ્રી નંબર શું છે?

પ્રોગ્રામ સંબંધિત પ્રશ્નો માટે - goodlife@heromotocorp.biz ટોલ-ફ્રી નંબર: 1800 - 266 - 0018

  • છેતરપિંડીથી સાવધાન રહો
  • છેતરપિંડી અને કૌભાંડોના શિકાર બનશો નહીં
  • વધુ વાંચો

હીરો અથવા તેના ડીલર ક્યારેય પણ તમારા OTP, CVV, કાર્ડની વિગતો અથવા કોઈ અન્ય ડિજિટલ વૉલેટની વિગતો શેર કરવાનું કહેતા નથી. તેને કોઈની સાથે શેર કરવાથી તમને નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે.

ટોલ ફ્રી નંબર. : 1800 266 0018

વૉટ્સએપ પર જોડાવા માટે QR કોડ સ્કૅન કરો