હોમ ગુડલાઇફ વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
મેનુ

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

હીરો મોટોકોર્પ ગુડલાઇફ પ્રોગ્રામ મેમ્બરશિપ ફી શું છે?
  • 1 વર્ષના ઇન્શ્યોરન્સ લાભ અને 3 વર્ષની પ્રોગ્રામ મેમ્બરશિપ માટે 175/.
  • 3 વર્ષના ઇન્શ્યોરન્સ લાભ અને 3 વર્ષની પ્રોગ્રામ મેમ્બરશિપ માટે 275/.
હીરો મોટોકોર્પ ગુડલાઇફ પ્રોગ્રામ મેમ્બરશિપ કાર્ડની વેલિડિટી શું છે?

મેમ્બરશિપ કાર્ડ શોરૂમ/વર્કશોપ અથવા ટાઉન ગમે ત્યાંથી જારી થયો હોય તે દેશભરમાં તમામ હીરો મોટોકોર્પ અધિકૃત શોરૂમ અને વર્કશોપ પર માન્ય છે.. તે જારી કરવાની તારીખથી ત્રણ વર્ષ માટે માન્ય છે.

શું થશે જો મારો હીરો મોટોકોર્પ ગુડલાઇફ મેમ્બરશિપ કાર્ડ ગુમ થઈ જાય છે તો?

પ્રોગ્રામ હેલ્પલાઇન 18002660018 પર કાર્ડના ગુમ થવાની જાણ કરો અથવા અમને goodlife@heromotocorp.biz પર લખો અને 24 કલાકની અંદર કાર્ડને બ્લૉક કરાવો. ડીલરશિપ પર ડુપ્લિકેટ કાર્ડ (અધિકૃત આઉટલેટ દ્વારા) માટે 50/ ની સમાન્ય ફી ચૂકવીને ડુપ્લિકેટ એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરીને અરજી કરો-

ગુડલાઇફ હેલ્પડેસ્ક માટે ઇમેઇલ ID અને ટોલ-ફ્રી નંબર શું છે?

પ્રોગ્રામ સંબંધિત પ્રશ્નો માટે: - goodlife@heromotocorp.biz
ટોલ-ફ્રી નંબર: - 1800-266- 0018

  • છેતરપિંડીથી સાવધાન રહો
  • છેતરપિંડી અને કૌભાંડોના શિકાર બનશો નહીં
  • વધુ વાંચો

હીરો અથવા તેના ડીલર ક્યારેય પણ તમારા OTP, CVV, કાર્ડની વિગતો અથવા કોઈ અન્ય ડિજિટલ વૉલેટની વિગતો શેર કરવાનું કહેતા નથી. તેને કોઈની સાથે શેર કરવાથી તમને નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે.