ಹೋಮ್ ನನ್ನ ಹೀರೊ ಬೈಕಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಳು ರೈಡ್ ಗೆ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೈಪಿಡಿ
Menu

ರೈಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಗೈಡ್

ಸುರಕ್ಷಿತ ರೈಡಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ ಮೇಲ್ಮೈ
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲ್ಮೈ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ್ವಚ್ಛತಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

ಭಾಗಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ
ನಿಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಲಿನ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನೀವು ರೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದವರೆಗೆ ಇವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

  • ಮೋಸದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ
  • ಫ್ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಬಲಿಪಶುವಾಗದಿರಿ
  • ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಓದಿ

ಟಾಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ. : 1800 266 0018