ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ഇന്ന്


നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് നന്ദി. ദയവായി കോൾ ബാക്കിനായി നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക

പേര് *

മൊബൈല്‍ *

നഗരം *

*സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ടേംസ് ഓഫ് യൂസ്, ഡിസ്‍ക്ലെയിമർ, പ്രൈവസി പോളിസി, റൂൾസ് ആന്‍റ് റഗുലേഷൻസ്, ഡാറ്റ കളക്ഷൻ കോൺട്രാക്‌ട് എന്നിവ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകൾക്കായി എന്നെ ബന്ധപ്പെടാനും വാട്ട്സാപ്പ് സഹായം പ്രാപ്തമാക്കാനും ഞാൻ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് ലിമിറ്റഡ് (HMCL) അതിന്‍റെ ഏജന്‍റുമാർ/പങ്കാളികൾക്കും അനുമതി നൽകുന്നു.

റീസെറ്റ് ചെയ്യുക