മെനു

തനിമയുടെ ടെസ്റ്റ്

ജനുവിൻ പാർട്ട്സ് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുന്നു

ഒരു ജനുവിൻ ഹീറോ സ്പെയർ പാർട്ട്സ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്നത്തേതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ്

എല്ലാ MRP ലേബലുകളിലും ഹൈ-ടെക് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറുകൾ ഉള്ളതിനാൽ

ലേബൽ കണ്ടെത്താൻ മാർക്കറുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

  • വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക
  • തട്ടിപ്പിനും അപവാദത്തിനും ഇരയാകരുത്
  • കൂടുതൽ വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ OTP, CVV, കാർഡ് വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഹീറോയോ അവരുടെ ഡീലർമാരോ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടില്ല. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കാം.

ടോൾ ഫ്രീ നം. : 1800 266 0018