മെനു

FAQ

ഹീറോ ഗുഡ്‍ലൈഫ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആർക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും?
  • 18 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഹീറോ ടു-വീലർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഹീറോ ഗുഡ് ലൈഫ് അംഗമാകാം.

ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് ഗുഡ്‌ലൈഫ് പ്രോഗ്രാം അംഗത്വത്തിന്‍റെ സാധുത എത്രയാണ്?

ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സാധുവാണ്

ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് ഗുഡ്‌ലൈഫ് പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ വ്യത്യസ്ത മെമ്പർഷിപ്പ് ക്ലബ്ബുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

4 വ്യത്യസ്ത ക്ലബ്ബ് മെംബർഷിപ്പുകളിൽ ആകർഷകവും റിവാർഡിംഗ് പ്രയാണം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിപുലമായ ക്ലബ്ബ് അംഗത്വ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക - പ്രോ, സിൽവർ, ഗോൾഡ്, പ്ലാറ്റിനം, നിങ്ങളുടെ റിവാർഡിംഗ് യാത്ര പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അപ്‍ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക

  • ഗുഡ്‍ലൈഫ് പ്രോ : 199 ബോണസ് പോയിന്‍റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 3 വർഷത്തെ ഗുഡ്‍ലൈഫ് അംഗത്വം + രൂ. 600 വരെ വെൽകം റിവാർഡുകൾ
  • ഗുഡ് ലൈഫ് സിൽവർ : 299 ബോണസ് പോയിന്‍റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 3 വർഷത്തെ ഗുഡ് ലൈഫ് അംഗത്വം + രൂ. 1200 വരെ വെൽകം റിവാർഡുകൾ + രൂ. 1 ലക്ഷം പേഴ്‍സണൽ ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവർ 1 വർഷത്തേക്ക് സാധുതയുള്ളത്
  • ഗുഡ് ലൈഫ് ഗോൾഡ് : 399 ബോണസ് പോയിന്‍റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 3 വർഷത്തെ ഗുഡ് ലൈഫ് അംഗത്വം + രൂ. 2400 വരെ വെൽക്കം റിവാർഡുകൾ + രൂ. 2 ലക്ഷം പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവർ സാധുത 1 വർഷത്തേക്ക്
  • ഗുഡ് ലൈഫ് പ്ലാറ്റിനം : 499 ബോണസ് പോയിന്‍റുകൾ ഉൾപ്പെടെ 3 വർഷത്തെ ഗുഡ് ലൈഫ് അംഗത്വം + രൂ. 4800 വരെ വെൽകം റിവാർഡുകൾ + രൂ. 2 ലക്ഷം പേഴ്‍സണൽ ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവർ 1 വർഷത്തേക്ക് സാധുതയുള്ളത്
ഗുഡ്‍ലൈഫ് ഹെൽപ്പ്‍ഡെസ്കിന്‍റെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും ടോൾ-ഫ്രീ നമ്പറും എന്താണ്?

പ്രോഗ്രാം സംബന്ധമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് - goodlife@heromotocorp.biz ടോൾ-ഫ്രീ നമ്പർ: 1800 - 266 - 0018

  • വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക
  • തട്ടിപ്പിനും അപവാദത്തിനും ഇരയാകരുത്
  • കൂടുതൽ വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ OTP, CVV, കാർഡ് വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഹീറോയോ അവരുടെ ഡീലർമാരോ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടില്ല. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കാം.

ടോൾ ഫ്രീ നം. : 1800 266 0018

വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക