ഹോം ഗുഡ്‌ലൈഫ് റിവാര്‍ഡുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും
മെനു

പ്രതി മൈൽസ്റ്റോണിൽ കൂടുതൽ റിവാർഡുകൾ നൽകുന്നു പുതിയ ഗുഡ്‍ലൈഫ് ക്ലബ്ബ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ഘട്ടത്തിലും റിവാർഡുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ നേടുന്ന ഓരോ മൈൽസ്റ്റോണിലും. ഇതിൽ ഉറപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ, സെയിൽസ് & സർവ്വീസ് വൌച്ചറുകൾ, ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വൗച്ചറുകൾ, കൂടുതൽ ഓഫറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു

പുതിയ ഗുഡ്‍ലൈഫ് ക്ലബ്ബ് മെംബർഷിപ്പുകൾ 199/- 299/- 399/- 499/-
റിമാർക്കബിൾ റിവാർഡുകൾ        
വെൽകം റിവാർഡുകൾ (ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഓഫറുകൾ രൂ.) രൂ. 600 (3x അംഗത്വ ഫീസ്) രൂ. 1200 (4x അംഗത്വ ഫീസ്) രൂ. 2400 (6x അംഗത്വ ഫീസ്) രൂ. 4800 (9x അംഗത്വ ഫീസ്)
സ്വാഗത ബോണസ് പോയിന്‍റുകൾ 199 299 399 499
ടു-വീലർ സെൽഫ് റഫറലുകൾക്കുള്ള ബോണസ് പോയിന്‍റുകൾ (അപ്‍ഗ്രേഡ്) 6000 7000 8000 9000
ടു-വീലർ റഫറലുകൾക്കുള്ള ബോണസ് പോയിന്‍റുകൾ 3000 3500 4000 4500
സേവന തുടർച്ച ബോണസ് പോയിന്‍റുകൾ (ഓരോ 5th റെഗുലർ സർവ്വീസ്) 500 500 500 500
സർവ്വീസ് ട്രാൻസാക്ഷനുകളിൽ ബോണസ് പോയിന്‍റുകൾ (സൌജന്യം/പണമടച്ചു) 100 100 100 100
പിയുസി ബോണസ് പോയിന്‍റുകൾ 75 100 125 150
മൾട്ടിപ്പിൾ മൈൽസ്റ്റോൺ റിഡംപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ
അമൂല്യമായ അവകാശങ്ങൾ        
ഫ്രീ എക്സ്‍പ്രസ് സർവ്വീസ് (പ്രീ-സർവ്വീസ് ബുക്കിംഗിൽ മാത്രം)
ഫ്രീ നൈട്രജൻ ഫിൽ (3 വർഷത്തെ അംഗത്വ കാലയളവിൽ 3 തവണ)
ഫ്രീ വെഹിക്കിൾ വാഷ്*
പെയിന്‍റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രീറ്റ്‍മെന്‍റിൽ 50% ഡിസ്ക്കൌണ്ട്* (3000 പോയിന്‍റുകൾക്ക് ശേഷം)
ആദ്യ പെയ്‍ഡ് സർവ്വീസ് ലേബറിൽ* 50% ഡിസ്ക്കൌണ്ട് (പുതുക്കിയതിന് ശേഷം)
വിൽപ്പനയും സർവ്വീസ് വൗച്ചറുകളും
ഗുഡ്‌ലൈഫ് അംഗങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടഡ് ജോയ്‌റൈഡ് പാക്കേജ്
ജോയ്‍റൈഡ് പുതുക്കൽ ആനുകൂല്യം
ആക്സസറീസിലും മെർച്ചന്‍ഡൈസിലും 10% വരെ ഡിസ്ക്കൌണ്ട്
സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ        
6.99% പലിശ നിരക്കിൽ പ്രത്യേക ഓഫറിൽ ഹീറോ ഫിൻകോർപ്പ് ടു വീലർ ലോൺ സൌകര്യം
പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല 1 വർഷത്തേക്ക് ₹1 ലക്ഷം 1 വർഷത്തേക്ക് ₹2 ലക്ഷം 1 വർഷത്തേക്ക് ₹2 ലക്ഷം
അസാധാരണമായ കസ്റ്റമർ അനുഭവങ്ങൾ        
ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്ട് ലോഞ്ച്, ഡിജിറ്റൽ ഇവന്‍റുകൾ, വെർച്വൽ ഫാക്ടറി സന്ദർശനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ക്ഷണങ്ങൾ
ഒന്നിലധികം സ്വീപ്‍സ്റ്റേക്കുകൾക്കായുള്ള ബൈക്കിംഗ് എക്സ്‍പെഡിഷനും പ്രത്യേക അവസരങ്ങളും
ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ
ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യു ഹീറോ ഗുഡ്‍ലൈഫ് പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ അംഗമാകുന്നതിന്

നേടുന്നതും റിഡംപ്ഷനും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ടയർ, ഗുഡ് ലൈഫ് അംഗങ്ങൾ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോയിന്‍റുകൾ സമ്പാദിക്കുകയും വിപുലമായ പരിധിയിലുള്ള ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ, ഹീറോ സർവ്വീസ് വൌച്ചറുകൾ, ഹീറോ സെയിൽസ് വൌച്ചറുകൾ, ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വൌച്ചറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പോയിന്‍റുകൾ റിഡീം ചെയ്യാൻ കഴിയും...

പോയിന്‍റുകൾ എങ്ങനെ നേടാം നിങ്ങൾക്ക് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ നേടാം:

സർവ്വീസ്, പാർട്സ്, റിപ്പയർ, ആക്സസറി ചെലവുകൾ

ഫ്രീ, പെയ്‍ഡ് സർവ്വീസുകളിലെ ബോണസ് പോയിന്‍റുകൾ

സേവന തുടർച്ചാ ബോണസ്

പിയുസി ബോണസ് പോയിന്‍റുകൾ

റഫറലുകൾ സെൽഫ്-റഫറലുകൾ

 

പോയിന്‍റുകൾ റിഡംപ്ഷൻ തുടരുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിപുലമായ സമ്മാനങ്ങൾ, ഹീറോ സർവ്വീസ് വൌച്ചറുകൾ, ഹീറോ സെയിൽസ് വൌച്ചറുകൾ, ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വൗച്ചറുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പോയിന്‍റുകൾ റിഡീം ചെയ്യാം...

റിവാർഡ്‍സ് ടേബിൾ

ടയർ

ടയർ വൺ

രൂ.1 ചെലവഴിക്കൽ =1 പോയിന്‍റ് നേടി

മൈൽസ്റ്റോൺ പോയിന്‍റുകൾ

പുതിയ ഗുഡ്‍ലൈഫ് ക്ലബ്ബിന്‍റെ അവാർഡുകൾ*

500

രൂ. 50 വിലയുള്ള സർവ്വീസ് വൌച്ചർ

1000

രൂ. 50 വിലയുള്ള സർവ്വീസ് വൌച്ചർ

2000

എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് / സർവ്വീസ് വൌച്ചർ / ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വൌച്ചറുകൾ രൂ. 80

3500

കളർ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്ലാനർ/ സർവ്വീസ് വൌച്ചർ/ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വൌച്ചറുകൾ രൂ. 100

5000

സ്ലിംഗ് ബാഗ്/സർവ്വീസ് വൌച്ചർ/ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വൌച്ചറുകൾ രൂ. 150 വിലയുള്ളത്

ടിയർ ടു

രൂ.1 ചെലവഴിക്കൽ = 1.25 പോയിന്‍റ് നേടി

7500

ക്യാസറോൾ / സർവ്വീസ് വൌച്ചർ / ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വൌച്ചറുകൾ രൂ. 150 വിലയുള്ളത്

10000

ലഞ്ച് ബോക്സ്/ സർവ്വീസ് വൌച്ചർ/ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വൌച്ചറുകൾ രൂ. 180 വിലയുള്ളത്

15000

ഡഫിൾ ബാഗ്/ സർവ്വീസ് വൌച്ചർ/ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വൌച്ചറുകൾ രൂ. 250 വിലയുള്ളത്

20000

വാട്ടർ ജഗ്/ സർവ്വീസ് വൌച്ചർ/ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വൌച്ചറുകൾ രൂ. 300

30000

പവർ ബാങ്ക് / സർവ്വീസ് വൌച്ചർ / സെയിൽസ് വൌച്ചർ / ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വൌച്ചറുകൾ രൂ. 500

40000

രൂ. 500 വിലയുള്ള ഡ്രൈ അയൺ/ സർവ്വീസ് വൌച്ചർ/ സെയിൽസ് വൌച്ചർ/ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വൌച്ചറുകൾ

ടിയർ ത്രീ

രൂ.1 ചെലവഴിക്കൽ = 1.50 പോയിന്‍റ് നേടി

50000

ബാഗ് പായ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്റ്റ്-വാച്ച്/സർവ്വീസ് വൗച്ചർ/
രൂ. 500 വിലയുള്ള സെയിൽസ് വൗച്ചർ/ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വൌച്ചറുകൾ

 

നിങ്ങൾ 50,000 മൈൽസ്റ്റോൺ പോയിന്‍റുകളിൽ എത്തിയതിന് ശേഷവും പ്രോഗ്രാം തുടരുന്നതാണ്. അതിന് ശേഷം ചേർത്ത എല്ലാ 10,000 പോയിന്‍റുകൾക്കും, നിങ്ങൾക്ക് രൂ. 500 വിലയുള്ള വൌച്ചറുകൾ നേടാം/-.

ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വൗച്ചറുകൾ

ഫിസിക്കൽ ഗിഫ്റ്റുകൾ

  • വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക
  • തട്ടിപ്പിനും അപവാദത്തിനും ഇരയാകരുത്
  • കൂടുതൽ വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ OTP, CVV, കാർഡ് വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഹീറോയോ അവരുടെ ഡീലർമാരോ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടില്ല. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കാം.

ടോൾ ഫ്രീ നം. : 1800 266 0018

വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക