മെനു

ഫ്ലോർ മാറ്റുകൾ

ഒരു നല്ല മാറ്റ് എന്നാൽ സ്കൂട്ടർ ഫ്ലോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അതിന് ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ടച്ച് നൽകുന്നതും ഒപ്പം മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമായിരിക്കണം. ഹീറോയുടെ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി കസ്റ്റം ഫ്ലോർ മാറ്റുകളിൽ ഇതെല്ലാം സാധ്യമാണ്. ഫ്ലോർ മാറ്റുകൾ ഒരിടത്ത് ഉറച്ചുനിൽക്കാത്തവയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പരിരക്ഷ നൽകാനാവില്ല, മാത്രമല്ല തെന്നിമാറുന്ന മാറ്റുകൾ ഡ്രൈവിംഗ് അപകടകരമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഹീറോയുടെ മാറ്റുകൾ ഹീറോ ബൈക്കിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് മറ്റേതൊരു മാറ്റുകളേക്കാളും മികച്ച രീതിയിൽ ഒരിടത്ത് ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനുപുറമെ ഈ ഡിസൈനർ മാറ്റുകൾ വെദർപ്രൂഫും സ്ക്രാച്ചുകൾ ഏൽക്കാത്തതുമാണ്.

  • വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക
  • തട്ടിപ്പിനും അപവാദത്തിനും ഇരയാകരുത്
  • കൂടുതൽ വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ OTP, CVV, കാർഡ് വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഹീറോയോ അവരുടെ ഡീലർമാരോ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടില്ല. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കാം.

ടോൾ ഫ്രീ നം. : 1800 266 0018